Kontakt

COLUMNA d.o.o.

Trgovački sud u Osijeku,
Matični broj subjekta upisa 030067177
Temeljni kapital uplaćen u visini od 47.000,00 kn