Engleski jezik – predškolci

Rano učenje stranih jezika je važna tema za roditelje. Istraživanja pokazuju da u ovoj dobi djeca uče na puno lakši način kada im se sadržaj prezentira vizualno i verbalno zato što 75% stečenih znanja usvajamo na vizualan način. Ako tome dodamo onih 13% koje usvajamo slušanjem, jasno je da je najučinkovitiji način učenja stranih jezika onaj koji kombinira audio i video medije (pogledajte dijagram).

Iz ovog razloga djeca brzo zapamte pjesmicu koju su poslušali i pogledali, a jako brzo zaborave ono što su samo čuli. Još jedan dodatni važan faktor u ranom učenju stranih jezika je povezivanje uzroka i posljedice. Na taj način djeca aktivno koriste one dijelove mozga koje inače ne bi koristili tijekom pasivnog procesa slušanja nekog sadržaja.

Zato će mala djeca usvojiti izgovor koji imaju govornici materinskog jezika te će to učiniti tako lako – jednako lako kao što su naučili hodati. Bez poteškoća će svladati zvukove, strukture, intonacijske obrasce i pravila na intuitivan način, baš onako kako su to učinili i sa svojim materinjim jezikom.

Nastava se održava dva puta tjedno po 45 minuta i to utorkom i četvrtkom od 10.00 do 10.45. Ovaj oblik nastave je prikladan za djecu od pete godine do polaska u školu.