Novosti

Lažni prijatelji?

 

Pri učenju novog vokabulara, jednu od najvećih poteškoća predstavlja prijevod riječi u ciljani jezik. Lažni prijatelji, false friends, false pairs, lažni parovi, faux amis, kako god ih želite nazvati, parovi su riječi koje se u 2 jezika slično pišu ili izgovaraju, a znače potpuno drukčije stvari.

Biste li “actual” preveli kao “aktualan”? A auto škola kao “auto school” ili “car school”? Nikako! Riječ “actual” prevodimo kao “stvaran”, a “auto škola” kao “driving school”.

Lažni prijatelji, odnosno prepoznavanje takvih parova riječi, govori o vašem stupnju znanja engleskoga ili bilo kojeg stranog jezika, ili pak o kvaliteti odrađenog prijevoda.

Kako ih spriječiti? Lažne parove uvijek učite u parovima! Nikada ne učite riječ u engleskom jeziku izravnim prijevodom na hrvatski, već si pokušajte objasniti riječi ili ih upotrijebiti u kontekstu.
Primjer: “sensible” u engleskom jeziku ne znači isto što i hrvatski “senzibilan”. Isto tako, “sensitive” ne znači isto što i “sensible”, koliko god se slično pisali.
hrv. senzibilan = osjetljiv, tankoćutan
eng. sensible = razuman
eng. sensitive = osjetljiv, tankoćutan

Stoga, riječ hrv.”senzibilan” prevest ćemo kao eng.”sensitive”.

Najbolji način da provjerite značenje riječi i odlučite se za njezin prijevod je englesko-engleski rječnik: http://dictionary.cambridge.org/

Napišite komentar